Fókusz Takarék

Angyali kalandok a Fókusz Takarékkal

Angyali kalandok a Fókusz Takarékkal

image

A Fókusz Takarék által

2017.11.27-2017.12.15. között meghirdetett

„Angyali kalandok a Fókusz Takarékkal!”

elnevezésű program részvételi szabálya

 

1. A program szervezője:
Fókusz Takarék, 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a.

 

2. Nevezési feltételek:
A programban részt vehet minden olyan óvoda, amely a Fókusz Takarék programjába meghívást kap, vagy önállóan jelentkezik és elfogadja a játékszabály részvételi feltételeit és a Szervező adatkezelési nyilatkozatát.
Meghívót csak azon óvoda kaphat, illetve azon óvoda jelentkezhet játékba, amely a Fókusz Takarék fiókjainak településein működik, vagy számlavezetője a Fókusz.
Amennyiben több regisztráció is történik ugyanolyan elnevezéssel, és azonosító adatokkal, akkor az időben korábbit tekintjük hivatalos jelentkezésnek.
A részvételi feltételeket elfogadó,,Nyilatkozat”-ot az óvodák a meghívóban meghatározott elérhetőségre kell, hogy eljuttassák november 17-ig, a feltölteni kívánt képpel együtt.


3. A szavazók köre, szavazatok gyűjtése
Szavazatot adhat minden facebook felhasználó magánszemély.

4. Játékban résztvevő rajz kritériumai:

A játékban induló óvoda határidőig beküldi az általa készített rajzot, melynek a témája: „Mi így várjuk a karácsonyt”. A rajz A4 méretű, fekvő alakzatú, ceruzával vagy zsírkrétával készített. A rajz hátoldalára tollal, nyomtatott betűvel kerüljön feltűntetésre az óvoda és település neve.

5. Szavazás időtartama
2017.11.27. 00:00 óra-12.15. 09:00 óra között
A nevező óvodák a Fókusz Takarék által küldött meghívóban szereplő elérhetőségekre küldik a jelentkezésüket igazoló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben elfogadják a programban való részvétel feltételeit.
A regisztráció: 2017.11.17-ig történik, a regisztráció lezárása után már nem lehet nevezni.
A résztvevő óvodákra a szavazás a meghatározott feltételek mellett a program teljes időszakában folyamatos.


6. Szavazás menete
Az Angyali kalandok a Fókusz Takarékkal” program résztvevői a meghívóban szereplő címre elküldik adott határidőig a feltölteni kívánt képüket. A képeket a Fókusz Takarék a facebook oldalán keresztül teszi közzé, az óvoda neve, és település név megjelölésével.

A regisztráltak által küldött képekre a szavazás a meghatározott feltételek mellett a játék teljes időszakában folyamatos. Minden szavazásban részt vevő csak egyszer „lájkolhatja” ugyanazon regisztráltat.

 

7. A győztesek kiválasztása, kihirdetése, értesítése
A 3 legtöbb „lájk ” szavazatot gyűjtő óvoda rajza lesz a közönségdíjak jogosultja.

Szavazategyenlőség esetében az időben hamarabb elért kívánatos (nyertes) lájk számot tekintjük mérvadónak.
A visszaélések elkerülése érdekében, a hiteles játék végeredmény megállapításánál csak az általunk mért szavazatok a mérvadóak, mely megegyezik a Facebookon látható like számmal.

Eredményhirdetés időpontja: 2017.december 15.
Kihirdetés helye: A regisztrált óvodákat e-mailen, vagy az általuk megadott elérhetőségen értesítjük az eredményről. Ezzel egy időben a győztesekre vonatkozó információt a szervező a Fókusz Takarék Facebook oldalán, valamint weboldalán is közzéteszi. A győztesek értesítése elektronikus formában, e-mail útján vagy telefonon történik.


8. Fődíj

Közönségdíj: A legtöbb szavazatot kapott óvodák díjai:
I. helyezett:150.000 Ft
II. helyezett:100.000 Ft
III. helyezett:50.000 Ft
Fókusz Angyalka: Az első három helyezett óvoda mindegyike javasolhat a településén egy rászoruló Családot, akihez ellátogat a Fókusz Angyalka és 50 000 Ft értékű hozzájárulással teszi szebbé az Ünnepet


9. Díjak átadása
Az óvodai díjak, és az óvodák által kiválasztott család megajándékozása minden esetben az óvodával és a családdal egyeztetett óvodai helyszínen és időpontban történik, az óvoda által történt szervezésben.

10. Információ a játékról
A résztvevők (óvodák/ és szavazók) rendelkezésére áll a Program szabályzat papír alapon a kirendeltségekben és a meghívott óvodák számára kiküldött meghívó mellékleteként.

11. Adatkezelési hozzájárulás:

A Facebook a „lájkok” hitelesítéséhez szükséges mértékben (ugyanazon személy ugyanarra az óvodára ne adhasson le egynél több érvényes szavazatot) kezeli a felhasználók megadott személyes adatait. A Fókusz Takarék az így kezelt adatokat nem gyűjti adatbázisba, egyéb célra nem továbbítja és nem használja fel, a játék eredményhirdetését követően pedig haladéktalanul törli az applikációból azokat.


12. Vegyes rendelkezések

• A Programban résztvevő óvoda, a Program Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az óvoda nevét, a díjátadásról készült fényképeket és hangfelvételeket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.
• A résztvevő, és szavazó tudomásul veszi, hogy a facebook kezeli az adatokat.
• A résztvevő a játékszabályzat nyilatkozatának aláírásával elfogadja a hivatalos játékszabályt.
• A Fókusz Takarék a játékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. Jogi út kizárva.
• A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Takarék felelősséget nem vállal.
• További, nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...