1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Megtakarítások
  4. Gyámhatósági betétkönyv, vagy számla

Gyámhatósági betétkönyv, vagy számla

Takarékszövetkezetünk 29 kirendeltségében vállalja gyámhatósági betétkönyv, vagy gyámhatósági betétszámla vezetését.

Takarékszövetkezetünk vállalja gyámhatósági betétkönyv, vagy gyámhatósági betétszámla vezetését.


Takarékszövetkezetünk vállalja gyámhatósági betétkönyv, vagy gyámhatósági betétszámla vezetését kiemelt látraszóló kamatozással.

Gyámhatósági határozat birtokában, a gyámolt törvényes képviselője nyithatja meg a gyámolt személy részére a gyámhatósági takarékbetétkönyvet, vagy gyámhatósági számlát.

A betétkönyv és a számla vezetése teljesen költségmentes. Az elhelyezett összegre lekötés nélkül, kiemelkedő kamatot fizetünk. A betétkönyvben és a számlán csak a törvényes képviselő rendelkezhet a gyámhatósági határozat birtokában és abban foglaltak szerint, kivéve, ha a betétes önállóan rendelkezni jogosulttá válik.

 

A betétes önállóan rendelkezésre jogosulttá válik az alábbi esetekben:

 

  • A gyámság alá helyezett betétes nagykorúvá válásával, kivéve, ha a gyámhatóság gondnokság alá helyezi.
  • A gondnokság alá helyezett betétes a gondnokság alól történő kikerülésével.


A gyámhatósági számla és betétkönyv változó kamatozású, kamatjóváírása minden év december 31-én esedékes.

 

Változó kamatozású betétek esetében a betét mindig az aktuális Hirdetményben szereplő kamattal kamatozik. A kamatváltozást a hatálybalépés előtt 15 nappal a honlapunkon (www.fokusztakarek.hu) és az üzlethelyiségeinkben kifüggesztett Hirdetmény útján tesszük közzé.

 

A gyámhatósági betétkönyv és a gyámhatósági számla kondícióit a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások hirdetménye tartalmazza. Legkisebb elhelyezhető összeg 1.000 Ft. A gyámhatósági betétkönyv és számla az OBA által biztosítottak a törvényi előírásoknak megfelelően.

 

Gyámhatósági betétkönyvet, vagy számlát nyithatnak:

 

Gyámhatósági határozattal rendelkező gyámolt, vagy gondnokolt (továbbiakban betétes) részére a kijelölt törvényes képviselője.

 

A betétes és a törvényes képviselő is csak természetes személy lehet.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények