Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles az igénybe vett szoláltatásokat és számlát ZÁROLNI.

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi linken elérhető, részletes tájékoztatót:

Tájékoztató a Kötelező Ügyfél átvilágítás rendjéről 2018.12.01-től
Tájékoztató természetes személy ügyfelek ismételt ügyfél átvilágításáról
Tájékoztató Jogi személy,Jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek ismételt ügyfél átvilágításáról

Üdvözlettel:
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Vállalkozói beruházási hitel

Vállalkozói beruházási hitel

Beruházási hitel nyújtható bármely belföldi székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás részére, 20-25% önerő szükséges, folyósítás számlák alapján történik.

Beruházási hitel nyújtható bármely belföldi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozás részére, amely a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, – vagy amely vállalja, hogy a beruházási megvalósítása előtt a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi bankszámlát nyit – és a beruházás pénzügyi elszámolásáig (visszafizetéséig) ezt a bankszámlát nem szünteti meg. Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a beruházás teljes pénzforgalmát ezen a számlán keresztül bonyolítja le.

 

A hiteligénylőnek a beruházás megvalósításához saját forrással kell rendelkeznie, ennek mértéke a nettó fejlesztési költség minimum 20-25 %-a. A saját erő meglétének egyértelműen ellenőrizhetőnek és igazolhatónak kell lennie, számla vagy önbizonylat alapján.

 

Ugyancsak egyértelműen láthatónak kell lennie, mi a fedezete az ÁFA összegének.
A beruházási hitelek folyósítására csak számlák alapján, a saját kivitelezésben végzett beruházás esetén a saját teljesítményértékről kiállított belső bizonylat, vagy számla (számlahelyettesítő okmány) és annak megalapozását szolgáló dokumentumok alapján kerülhet sor.

 

A Takarékszövetkezet minden esetben a beérkezett számlák (ÁFA nélküli) nettó értékét vezeti át az ügyfél pénzforgalmi számlájára, s utalja a számla összegét a szállítónak, illetve - az ügyfél által már kifizetett beruházási számlák esetén – szintén a számlák nettó értékét vezeti át az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi számlájára. A szállítói utalások esetén az ügyfélnek minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy az átutaláshoz tartozó általános forgalmi adó összege pénzforgalmi számláján rendelkezésre álljon.

 

Információs telefon: 06-76/900-190

 

Kölcsön igényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem
 • Táblázatok, Számszaki adatok
 • Hiteligény indoklása / Üzleti terv (szöveges)
 • Cégkivonat (1 hónapnál nem régebbi)
 • NAV együttes igazolás 30 napnál nem régebbi (átütemezés esetén az erről szóló megállapodás)
 • Felajánlott biztosíték dokumentumai
 • Társasági szerződés (utolsó egységes szerkezetbe foglalt)
 • Aláírási címpéldány
 • Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés utolsó 2 lezárt évre vonatkozóan)
 • Utolsó főkönyvi kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
 • Adóbevallás / EVA bevallás (utolsó két lezárt év)
 • Információs lap minősítéshez
 • Alapszabály
 • Taggyűlési határozat a hitel felvételről
 • Bankinformáció
 • Kapcsolt vállalkozás cégkivonata, utolsó beszámolója
 • Vagyonbiztosítás
 • El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok
 • Értékbecslés
 • Tulajdoni lap / Térképmásolat
 • MOKK tanúsítvány
 • Biztosítási szerződés / kötvény
 • Értékesítésre vonatkozó szándéknyilatkozat, megrendelés, szerződés
 • Adásvételi szerződés
 • Építési engedély
 • Egyéb engedélyek
 • Műszaki leírás
 • Költségvetés a teljes beruházásról, ütemterv
 • Anyagi-műszaki és forrásösszetétel
 • Kivitelezéssel kapcsolatos iratok
 • Generál kivitelező ajánlata
 • Vállalkozási szerződés

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények