Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VISA kártyatársaság tervezett karbantartást végez 2018. szeptember 19-én 04:00 –05:30 óra között, valamint 2018. szeptember 25-én 04:00 – 05:30 óra között.

A karbantartás ideje alatt a VISA kártyákkal, a nem saját ATM és POS eszközön végzett tranzakciókban akadozás várható.

Megértésüket köszönjük.

Üdvözlettel
Fókusz Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Vállalkozói beruházási hitel

Vállalkozói beruházási hitel

Beruházási hitel nyújtható bármely belföldi székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás részére, 20-25% önerő szükséges, folyósítás számlák alapján történik.

Beruházási hitel nyújtható bármely belföldi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozás részére, amely a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, – vagy amely vállalja, hogy a beruházási megvalósítása előtt a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi bankszámlát nyit – és a beruházás pénzügyi elszámolásáig (visszafizetéséig) ezt a bankszámlát nem szünteti meg. Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a beruházás teljes pénzforgalmát ezen a számlán keresztül bonyolítja le.

 

A hiteligénylőnek a beruházás megvalósításához saját forrással kell rendelkeznie, ennek mértéke a nettó fejlesztési költség minimum 20-25 %-a. A saját erő meglétének egyértelműen ellenőrizhetőnek és igazolhatónak kell lennie, számla vagy önbizonylat alapján.

 

Ugyancsak egyértelműen láthatónak kell lennie, mi a fedezete az ÁFA összegének.
A beruházási hitelek folyósítására csak számlák alapján, a saját kivitelezésben végzett beruházás esetén a saját teljesítményértékről kiállított belső bizonylat, vagy számla (számlahelyettesítő okmány) és annak megalapozását szolgáló dokumentumok alapján kerülhet sor.

 

A Takarékszövetkezet minden esetben a beérkezett számlák (ÁFA nélküli) nettó értékét vezeti át az ügyfél pénzforgalmi számlájára, s utalja a számla összegét a szállítónak, illetve - az ügyfél által már kifizetett beruházási számlák esetén – szintén a számlák nettó értékét vezeti át az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi számlájára. A szállítói utalások esetén az ügyfélnek minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy az átutaláshoz tartozó általános forgalmi adó összege pénzforgalmi számláján rendelkezésre álljon.

 

Információs telefon: 06-76/900-190

 

Kölcsön igényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem
 • Táblázatok, Számszaki adatok
 • Hiteligény indoklása / Üzleti terv (szöveges)
 • Cégkivonat (1 hónapnál nem régebbi)
 • NAV együttes igazolás 30 napnál nem régebbi (átütemezés esetén az erről szóló megállapodás)
 • Felajánlott biztosíték dokumentumai
 • Társasági szerződés (utolsó egységes szerkezetbe foglalt)
 • Aláírási címpéldány
 • Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés utolsó 2 lezárt évre vonatkozóan)
 • Utolsó főkönyvi kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
 • Adóbevallás / EVA bevallás (utolsó két lezárt év)
 • Információs lap minősítéshez
 • Alapszabály
 • Taggyűlési határozat a hitel felvételről
 • Bankinformáció
 • Kapcsolt vállalkozás cégkivonata, utolsó beszámolója
 • Vagyonbiztosítás
 • El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok
 • Értékbecslés
 • Tulajdoni lap / Térképmásolat
 • MOKK tanúsítvány
 • Biztosítási szerződés / kötvény
 • Értékesítésre vonatkozó szándéknyilatkozat, megrendelés, szerződés
 • Adásvételi szerződés
 • Építési engedély
 • Egyéb engedélyek
 • Műszaki leírás
 • Költségvetés a teljes beruházásról, ütemterv
 • Anyagi-műszaki és forrásösszetétel
 • Kivitelezéssel kapcsolatos iratok
 • Generál kivitelező ajánlata
 • Vállalkozási szerződés

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények