Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles az igénybe vett szoláltatásokat és számlát ZÁROLNI.

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi linken elérhető, részletes tájékoztatót:

Tájékoztató a Kötelező Ügyfél átvilágítás rendjéről 2018.12.01-től
Tájékoztató természetes személy ügyfelek ismételt ügyfél átvilágításáról
Tájékoztató Jogi személy,Jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek ismételt ügyfél átvilágításáról

Üdvözlettel:
FÓKUSZ Takarékszövetkezet

Devizaszámla vállalkozó

A pénzforgalom minden vállalkozásnál más és más. Amennyiben vállalkozása devizában is bonyolítja pénzforgalmát, a Deviza Pénzforgalmi számla az ideális megoldás.

Devizaszámla vezetésére az alábbi devizanemekben van lehetőség:

 

 • EUR, CHF, GBP, USD


Deviza Pénzforgalmi számla előnyei

 

 • Ingyenes számlanyitás
 • Kedvező árfolyamok belföldi és külföldi utalásaihoz
 • Megbízásait, akár sürgősen is továbbítjuk, Ön igényei szerint
 • Devizautaláshoz szükséges nyomtatványt honlapunkról is letöltheti


Számlanyitás feltétele

 

Takarékszövetkezetünk vállalja egyéni és társas vállalkozások, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, társasházak és egyéb szervezetek fizetési számláinak vezetését és pénzforgalmuk bonyolítását.

 

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

 

 • Közokiratban foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerint alapító dokumentum, vállalkozói igazolvány vagy igazolás
 • Közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által készített aláírás minta
 • Nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat)
 • Adószámot és statisztikai számjelet igazoló okirat


Kapcsolódó szolgáltatások

 

 • Kivonatküldés
 • Betét lekötés
 • Deviza átutalások indítása és jóváírása konverzióval és konverzió nélkül (belföldre és külföldre)
 • Forint átutalások indítása és fogadása
 • Pénztári készpénz felvétel és befizetés valutában (konverzióval és konverzió nélkül)
 • Internetbank hozzáférés

 

SWIFT kód és IBAN kereső:

 

Hirdetmények