Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VISA kártyatársaság tervezett karbantartást végez 2018. szeptember 19-én 04:00 –05:30 óra között, valamint 2018. szeptember 25-én 04:00 – 05:30 óra között.

A karbantartás ideje alatt a VISA kártyákkal, a nem saját ATM és POS eszközön végzett tranzakciókban akadozás várható.

Megértésüket köszönjük.

Üdvözlettel
Fókusz Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Vállalkozói forgóeszköz hitel

Vállalkozói forgóeszköz hitel

A forgóeszköz hitel felhasználási célhoz kötött hitel. forgóeszköz beszerzéseihez kapcsolódó, a vevő-szállítóállomány eltérő futamidejéből adódó rövid távú likviditási hiteligényeinek kielégítéséhez nyújtható.

A forgóeszköz hitelt a vállalkozások forgóeszköz beszerzéseihez kapcsolódó, a vevő-szállítóállomány eltérő futamidejéből adódó rövid távú likviditási – kivételes esetekben középtávú – hiteligényeinek kielégítéséhez nyújtható.

 

A forgóeszközhitel felhasználási célhoz kötött hitel, az ügyfélnek elszámolási kötelezettsége van a Takarékszövetkezet felé.

 

A hitel céljai a következők lehetnek


Az előre nem várható üzleti események – a kínálkozó piacbővítési lehetőségek kihasználása, vagy a tevékenység idényszerűsége – miatt felmerülő átmeneti forgóeszköz-növekedés forrásainak megteremtése és ideiglenes kiegészítése.

 

Egyes konkrét üzleti eseményhez kapcsolódó rövid távú célok (pl. a határidőn túlinak nem minősülő vevőállomány megelőlegezése, a piacváltás, vagy taktikai áru- és készletbeszerzés, stb.) finanszírozása.

 

A realizálási folyamat ütemingadozásai – a bevételek, illetve a kiadások időbeli eltolódása – miatt keletkező likviditási hiány megszüntetése.

 

A forgóeszköz hitel nem vehető igénybe a lejárt köztartozások, és egyéb lejárt tartozások finanszírozása céljából.

 

Információs telefon: 06-76/900-190

 

 

Kölcsön igényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem
 • Táblázatok, Számszaki adatok
 • Hiteligény indoklása / Üzleti terv (szöveges)
 • Cégkivonat (1 hónapnál nem régebbi)
 • NAV együttes igazolás 30 napnál nem régebbi (átütemezés esetén az erről szóló megállapodás)
 • Felajánlott biztosíték dokumentumai
 • Társasági szerződés (utolsó egységes szerkezetbe foglalt)
 • Aláírási címpéldány
 • Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés utolsó 2 lezárt évre vonatkozóan)
 • Utolsó főkönyvi kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
 • Adóbevallás / EVA bevallás (utolsó két lezárt év)
 • Információs lap minősítéshez
 • Alapszabály
 • Taggyűlési határozat a hitel felvételről
 • Bankinformáció
 • Kapcsolt vállalkozás cégkivonata, utolsó beszámolója
 • Vagyonbiztosítás
 • El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok
 • Értékbecslés
 • Tulajdoni lap / Térképmásolat
 • MOKK tanúsítvány
 • Biztosítási szerződés / kötvény
 • Értékesítésre vonatkozó szándéknyilatkozat, megrendelés, szerződés

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények