Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VISA kártyatársaság tervezett karbantartást végez 2018. szeptember 19-én 04:00 –05:30 óra között, valamint 2018. szeptember 25-én 04:00 – 05:30 óra között.

A karbantartás ideje alatt a VISA kártyákkal, a nem saját ATM és POS eszközön végzett tranzakciókban akadozás várható.

Megértésüket köszönjük.

Üdvözlettel
Fókusz Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Vállalkozói jelzáloghitel

Vállalkozói jelzáloghitel

Szabad felhasználású magán illetve vállalkozás tulajdonában lévő ingatlannal fedezet jelzálog típusú hitel, vállalkozások részére.

A vállalkozó jelzáloghitelt azon belföldi gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők, non-profit szervezetek, stb. igényelhetik, akik megfelelő per-, teher- és igénymentes ingatlant ajánlanak fel biztosítékul, vagy ilyen ingatlant kívánnak vásárolni. Őstermelők esetében előző évi igazolt jövedelmének el kell érnie a 2MFt-ot. Ezen vállalkozói hitel szabad felhasználású.

 

Legalább két éve működő társas vállalkozások vehetik igénybe. Kezdő vállalkozás csak magán tulajdonban lévő ingatlan fedezete mellett veheti igénybe a hitelt.

 

Fedezet: Frekventált elhelyezkedésű forgalomképes, per-, teher és igénymentes cég- illetve magántulajdonban lévő ingatlant lehet elfogadni.

 

Magán tulajdon esetén az alábbi ingatlan fogadhatóak el: lakóház, lakás, üdülő, hétvégi ház, építési telek, tanya, gazdasági épület.

 

Gazdasági társaság tulajdon esetén az alábbi ingatlanok fogadhatóak el: üzlethelység, iroda, gazdasági épület, ipartelep.

 

Információs telefon: 06-76/900-190

 

 

Kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem
 • Cégkivonat (1 hónapnál nem régebbi)
 • NAV együttes igazolás 30 napnál nem régebbi (átütemezés esetén az erről szóló megállapodás)
 • Felajánlott biztosíték dokumentumai
 • Társasági szerződés (utolsó egységes szerkezetbe foglalt)
 • Aláírási címpéldány
 • Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés utolsó 2 lezárt évre vonatkozóan)
 • Utolsó főkönyvi kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
 • Adóbevallás / EVA bevallás (utolsó két lezárt év)
 • Információs lap minősítéshez
 • Alapszabály
 • Taggyűlési határozat a hitel felvételről
 • Bankinformáció
 • Kapcsolt vállalkozás cégkivonata, utolsó beszámolója
 • Vagyonbiztosítás
 • El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok
 • Értékbecslés
 • Tulajdoni lap / Térképmásolat
 • Biztosítási szerződés / kötvény

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények