Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles az igénybe vett szoláltatásokat és számlát ZÁROLNI.

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi linken elérhető, részletes tájékoztatót:

Tájékoztató a Kötelező Ügyfél átvilágítás rendjéről 2018.12.01-től
Tájékoztató természetes személy ügyfelek ismételt ügyfél átvilágításáról
Tájékoztató Jogi személy,Jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelek ismételt ügyfél átvilágításáról

Üdvözlettel:
FÓKUSZ Takarékszövetkezet
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Vállalkozói mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása

Vállalkozói mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása

A vállalkozói mezőgazdasági támogatások előfinanszírozását az agrárágazathoz tartozó vállalkozások igényelhetik.

A vállalkozói mezőgazdasági támogatások előfinanszírozását az agrárágazathoz tartozó gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, mezőgazdasági kistermelő, őstermelő, családi vállalkozó, aki a mezőgazdasági támogatás igénybevételére jogosultak igényelhetik.

 

Biztosítékok:

 

 • az előfinanszírozott támogatásoknak a Takarékszövetkezetre történő engedményezése
 • az adós bankszámláira adott azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás; Lakossági számla esetén arra is
 • Magánszemély készfizető kezességvállalása
 • 5 millió Ft felett tatozást elismerő közokirat
 • 5 millió Ft felett AVHGA kezességvállalása


Agrár-támogatások előfinanszírozása

 

Újra lehetőség nyílik a mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására az előző évekhez képest kedvezőbb feltételek mellett.

 

Jusson hozzá hamarabb és egyszerűen támogatása jelentős részéhez!
Nagyon magas finanszírozási arány.
Alacsony kamatozás.
Előtörlesztési díj nélkül.
Tőkefizetés csak a támogatás kiutalásakor.
Nincs korlátja se a minimum, se a maximum felvehető hitelösszegnek.

 

A hitel igénylésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon ügyintézőinkhez!

 

Információs telefon: 06-76/900-190

 

 

Kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem
 • Cégkivonat (1 hónapnál nem régebbi)
 • NAV együttes igazolás 30 napnál nem régebbi (átütemezés esetén az erről szóló megállapodás)
 • Felajánlott biztosíték dokumentumai
 • Társasági szerződés (utolsó egységes szerkezetbe foglalt)
 • Aláírási címpéldány
 • Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés utolsó 2 lezárt évre vonatkozóan)
 • Utolsó főkönyvi kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
 • Adóbevallás / EVA bevallás (utolsó két lezárt év)
 • Információs lap minősítéshez
 • Alapszabály
 • Taggyűlési határozat a hitel felvételről
 • Bankinformáció
 • Kapcsolt vállalkozás cégkivonata, utolsó beszámolója
 • El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok
 • Regisztrációs igazolás, regisztrációs visszaigazolás
 • Őstermelő esetén adott évre érvényes őstermelői igazolvány
 • Új ügyfél esetén, számlát kell nyitnia a takarékszövetkezetnél, és ezt a számlaszámot kell az MVH-nak bejelentenie. Csak abban az esetben lehet finanszírozni, ha az elfogadásáról új igazolást hoz. Szükséges a másik pénzintézet hozzájárulása az MVH részére a módosításhoz
 • Az adott támogatásoknak megfelelően
 • MVH-hoz benyújtott támogatási kérelem+betétlapok másolati példánya
 • A támogatási kérelem átvételét igazoló átadás/átvételi jegyzőkönyv, e-kérelem esetén az elküldés igazolása
 • A támogatási kérelem elbírálásáról szóló 2011/2012/2013 évi határozata.
 • Termelői csoport tagjaival kötött termeltetési szerződés
 • A támogatási kérelem befogadásáról szóló igazolás
 • Kifizetési határozat
 • Oktatási igazoló tanúsítvány (AKG esetén a legfrissebb)
 • Történelmi bázis igazolása
 • Nyilatkozat előfinanszírozásról

 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények